โครงการฟาร์มสุข(ภาพ) ของหนู มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

โครงการฟาร์มสุข(ภาพ) ของหนู มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

ผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้สำหรับคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มสุข(ภาพ) ของหนู มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ในการดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

ดูคลิปความรู้จากวิทยากรทั้ง 3 คลิป ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCh_77GOtmJiNFlc5i1AeqpMUCthfGZ1