วารสารเดินไป ปั่นไป มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

วารสารเดินไป ปั่นไป มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

วารสารเดินไป ปั่นไป ของมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ทีมกล้าก้าวได้เข้าไปวางแผนด้าน Content ของแต่ละฉบับ พร้อมจัดทำต้นฉบับ และอาร์ตเวิร์กของทั้งเล่ม