โครงการผู้จัดการความสุขและต้นกล้าสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

กล้าก้าวทีมมาจัดกระบวนการในโครงการ ผู้จัดการความสุขและต้นกล้าสร้างสุข ให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เราชวนกันทบทวนความสุข ผ่านการปั้นดินน้ำมัน ทุกคนจะมีความสุขในมุมที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การได้ดื่มกาแฟ ได้ดูแลต้นไม้ ได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่รัก ความสุขเล็กๆนั้นถ้าเรามองให้เห็น มันจะหล่องเลี้ยง ประคับประคอง อารมณ์ของเราไปตลอดวัน

นิสิตได้เรียนรู้เรื่องความเสมอภาค ความเท่าเทียม ได้ออกไปสัมภาษณ์ ป้าแม่บ้าน ลุงวินมอเตอร์ไซด์ ลุง รปภ. พ่อค้าร้านกาแฟ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย น้องๆได้พบแก่นบางอย่าง ได้พบคำตอบบางคำ ที่ทำให้เข้าใจว่า ความสุขควรจะเกิดกับทุกคน ทุกชีวิต ในมหาวิทยาลัย

น้องๆ ได้ช่วยกันปักหมุดความสุข ลงบนแผนที่มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันวาด ค่อยๆแต่ง ค่อยๆเติม ทั้งความสุข และผู้คน ลงในแผนที่ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต บุคลากร รปภ แม่บ้าน ลุงวิน เพราะนี่คือ Happy University For All

ช่วงการเรียนรู้อีกข่วงที่สนุกมากๆ คือช่วงที่ครูปราศัย หรือครูโอ ชวนทำกิจกรรม ทบทวนให้เห็นความแตกต่างหลากหลาย ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม และน้องๆ ช่วยกันสรุปการเรียนรู้ในช่วงนี้ว่า ไม่ว่าจะเกิดชาติไหน ผิวสีอะไร ความรู้ เชื้อชาติ ศาสนา อะไร ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ควรถูกแบ่งแยก จำกัดสิทธิบางอย่าง ไม่ควรถูกมองแปลกแยกในสังคม

สุดท้ายได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ

และเรียนรู้เรื่อง OKR ผ่านกิจกรรมสนุกๆจาก อจ.พอล

หนุ่มสาว ต้นกล้าความสุขเหล่านี้ เป็นพลัง เป็นดอกไม้ เป็นความงาม แห่งช่วงวัย พร้อมที่จะเบ่งบาน ชักชวนเพื่อนๆ และผู้คนสร้างความสุขทั่วดินแดน มทล.