สัมนาออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่าย สู่เป้าหมายเดียวกัน 2564” สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค

สัมนาออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่าย สู่เป้าหมายเดียวกัน 2564” สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค

กิจกรรมสัมนาออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่าย สู่เป้าหมายเดียวกัน 2564” สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค

ปกติเราจะต้องเจอกันทุกปี แต่ปีที่แล้วไม่ได้เจอกันเลย ปีนี้ทางทีเค ปาร์ค จัดพบเจอกันทางออนไลน์

  • เพื่อถอดประสบการณ์การดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจังหวัดของหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันอุทยานการเรียนรู้โดยเฉพาะการปรับตัวของเครือข่ายต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
  • เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรเครือข่าย
    > เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

งานนี้ร่วมกันทำงานหลายหน่วยงานทั้งทีมเจ้าหน้าที่ทีเคปาร์ค ที่เป็นแม่งานเป็นหลักในการประสานสิบทิศ สนับสนุนทุกสิ่งเพื่อให้งานนี้สำเร็จ สมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ทีมงาน Show Work ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องระบบงานทั้งหมด อดหลับอดนอน ตัดต่อคลิป ตัดต่อการสัมภาษณ์วิทยากร ทำสคริปต์ ทำคิว สารพัดสิ่งที่เกี่ยวกับระบบงาน

ทีมกล้าก้าว จัดกระบวนการเรียนรู้ นำพาให้เครือข่ายได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชวนพูดคุย ชวนถอดประสบการณ์