”ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ปี2566

”ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ปี2566

”ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

ทีเค ปาร์ค ชวนเพื่อนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ บวกกับ 1 เครือข่ายจาก สปป.ลาว มาเจอกัน เพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เครือข่าย และพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้กับเครือข่าย ที่สำคัญได้เติมพลังใจ ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้วยกัน
งานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครือข่ายได้มาบอกเล่าประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างกัน จึงมีเครือข่ายต้นแบบผลัดเปลี่ยนกันมาขึ้นเวที Talk ให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลาย

เครือข่ายได้ Share & Learn บอกเล่างานใน 1 ปีที่ผ่านมา โดยการออกแบบและจัดแสดงชุดนิทรรศการของตัวเอง และสุดท้ายมารวมกันเป็น Hall Of Frame บอกเล่าการทำงานของทุกเครือข่าย

นอกจากนี้ได้เรียนรู้ การเป็นนักเล่าเรื่อง นักสื่อสารเพื่อสังคม โดยทีมงานจากเพจ Echo มาชวนคิด ชวนคุย ชวนแลกเปลี่ยน และชวนลงมือทำ

เครือข่ายได้ไปศึกษาดูงาน ได้มุมมองและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิทรรศการความรู้ให้น่าสนใจจากพิพิธภัณฑ์พระราม 9 และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

การออกแบบกระบวนการครั้งนี้ เราเน้นสร้างเครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้เก็บความรู้ในทุกๆกิจกรรม จนถึงกิจกรรมสุดท้าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด มาสรุปรวบยอดความรู้ โดยให้แต่ละเครือข่ายออกแบบแนวคิด กิจกรรม สำหรับอุทยานการเรียนรู้ของตัวเอง โดยใช้เครื่องมือที่เราออกแบบไว้ให้

เพราะจากประสบการณ์ ถ้าไม่มีเครื่องมือช่วยทดความคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมจะลืมกิจกรรมแรกๆ ยิ่งเป็นการฟังบรรยาย จะจำเนื้อหาไม่ได้ และพอถึงช่วงสรุปรวบยอด ก็จะได้เนื้อหาที่เพิ่งเรียนรู้ แต่จะลืมเนื้อหาวันแรกๆ

ครั้งนี้เราได้ออกแบบกระบวนการและเครื่องมือที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่ได้ผลดีมากๆ