พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแกนนำและวิทยากรกระบวนการ เพื่อการจัดการระบบอาหารสุขภาวะในพื้นที่ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแกนนำและวิทยากรกระบวนการ เพื่อการจัดการระบบอาหารสุขภาวะในพื้นที่ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

กระบวนการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแกนนำและวิทยากรกระบวนการ เพื่อการจัดการระบบอาหารสุขภาวะในพื้นที่ ให้กับเครือข่ายของมูลนิธิเอ็มโอเอไทย

ครั้งนี้เราคนจัดกระบวนการ ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องเกษตรกรและเครือข่ายที่ทำงานเกษตรธรรมชาติ

เป็นหลักสูตรวิทยากรกระบวนการที่ มาจากประสบการณ์ของทีมงาน เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลงมือทำ

เนื้อหาในสามวันค่อนข้างแน่น เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์,กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม,การฟัง,การจับประเด็น,การสื่อสาร,การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ ทดลองจัดกระบวนการ
แม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของหลายๆคน ที่ได้ทดลองจัดกระบวนการ ได้จับไมค์พูด หลายคนตื่นเต้น ไม่มั่นใจ แต่ทุกคนทำได้ดีทีเดียว เชื่อว่าถ้าได้ฝึกบ่อยๆ จะเก่งแน่นอน

ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ พร้อมที่จะไป งอกงาม เติบโต ในพื้นที่ของตัวเอง