การสัมมนาพัฒนาทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

การสัมมนาพัฒนาทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

การสัมมนาพัฒนาทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563  ณ เขาใหญ่ พาราไดซ์ ออน เอิร์ธ

กล้าก้าว ได้ร่วมออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานให้บริการผู้ป่วย กาทำงานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร และพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม