ปักธงร่วมฝัน สรรสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 2566 “ปลุกพลังเครือข่าย สานพลังกลไกนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย”

ปักธงร่วมฝัน สรรสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 2566 “ปลุกพลังเครือข่าย สานพลังกลไกนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย”

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ชวนภาคีทั่วทุกภาค 26 โครงการ มาร่วมกันทำความเข้าใจยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

ร่วมกันปักธง โครงการเราอยู่ในยุทธศาสตร์ไหน ติดดาวผลผลิตที่ตอบตัวชี้วัดร่วมกัน

นำธงและดาวไปทาบกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนงาน ทำให้เห็นภาพ เป้าหมาย ที่จะเดินไปด้วยกัน

นอกจากปังธงร่วมกัน ภาคีได้เติมเต็มความรู้เสริมศักยภาพคนทำงานจาก อาจารย์ปรีดา ปัญาจันทร์ ในช่วงนิทานแปลงร่าง ด้วยลีลาของผู้มากประสบการณ์ทางด้านนิทานสำหรับเด็ก ได้ทั้งความรู้ ความเพลินเพลิน และความสนุกสนาน

ภาคีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ชุบชูหัวใจในช่วง Read for life ได้นำหนังสือที่ชอบ หนังสือที่เราอ่านแล้วได้รับแรงบันดาลใจ ได้มุมมองบางอย่างในชีวิต มาบอกเล่าแลกเปลี่ยนกัน กิจกรรมช่วงนี้สนุกสนานคุยกันไม่ยอมหยุด เบิกบานหัวใจกันทุกคน

เราเริ่มวันใหม่ด้วยกิจกรรม Happiness ออกไปหาความสุขในมุมมองของเรา ด้วยการถ่ายภาพผ่านการ์ดที่เจาะช่องว่างในการ์ดเพื่อเติมเต็มความสุขในความหมายของเรา

ผ่านกิจกรรมผ่อนคลายมาสู่กิจกรรมที่ใช้ฐานคิด ภาคีได้ช่วยกันถกคิดหาความหมายของ วัฒนธรรมการอ่านในบริบทของพื้นที่เรา ด้วยการใช้ Design thinking มาออกแบบวัฒนธรรมการอ่านที่เหมาะกับพื้นที่เรา

ภาคีได้ทบทวนตั้งเป้าว่าเราจะผลักดันนโยบายสวัสดิการหนังสือ 3 เล่ม ในพื้นที่เราได้อย่างไร ด้วยวิธีการใด

จบเวทีด้วยความสุข ความหมาย ความงาม และความชัดเจนในยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลผลิต ที่เราจะเดินไปด้วยกันในอีก 1 ปี
ก่อนแยกย้ายกลับไปสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เบ่งบานทั่วผืนแผ่นดินไทย

ขอบคุณหัวใจแห่งการเรียนรู้ของภาคีทุกๆคน

ขอบคุณแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่ไว้วางใจ เชื่อมัน และให้โอกาสทีมกล้าก้าวในการจัดกระบวนการเรียนรู้